Què fem?

El Taller d’Història de Gràcia funciona d’una manera viva i activa, donant cabuda a la investigació, a la recopilació de material: plànols, fotografies, vídeos, pel.lí­cules, testimonis orals, premsa, revistes i altres documents sobre Gràcia, fomentant el debat i la participació. Aquests són els seus principals àmbits d’actuació.

Els treballs d’investigació al voltant de fets i esdeveniments de la nostra història local, així­ com de grans tendències, corrents i activitats monogràfiques que l’han caracteritzada.

Les conferències, xerrades, taules rodones i exposicions divulgatives.

La publicació de la revista bimensual Camèlies.

La col·lecció d’una col·lecció pròpia de monografies històriques.

La col·laboració amb l’edició de llibres i altres activitats de tota mena, relacionades amb la història de Gràcia i promogudes per entitats o institucions alienes.

Els cicles d’Itineraris Històrics per Gràcia: Casc Antic de Gràcia, Antic barri de La Salut, Antic barri de Vallcarca, Park Güell, l’altre Casc Antic de Gràcia, les Masies, Gràcia a vol d’ocell… així­ com d’altres itineraris dissenyats “a la carta”.

La contribució permanent a l’entrada de nous fons documentals a l’Arxiu del Districte de Gràcia